ADAPTED MATERIAL: "Sports"


Material adaptado sobre deportes nunha lámina multiactividade:

  • Lectura de palabras escritas en letras maiúsculas.
  • Deletreo de palabas.
  • Colocar as letras e formar as palabras seguindo un modelo.
  • Escribir as palabras con ou sen modelo (asociando o vocabulario ao debuxo).
  • Colorear os debuxos sobre o deporte.
Elaboración:
  • Personalizar as láminas se fose necesario. (versión .docx)
  • Imprimir as láminas.
  • Plastificar.
  • Recortar as letras da lámina de letras.
  • Colocar belcros nas letras e nos ocos onde deben ir colocadas.


Descargas:

Se houbese problemas coas descargas deixade un comentario e intentarei arranxalo.

Comentarios