MOOC eTwinning "REFLEXIONANDO"Facendo unha análise do que me gustaría mellorar no día a día das miñas clases conclúo en que os meus obxectivos principais van ser:
  1. Promover o traballo colaborativo do meu alumnado.
  1. Aumentar a súa autonomía para aprender con menos depencia dos adultos.
Os proxectos que me axudarían a acadar estes propósitos poderían ser, entre outros, “Ecofriends” e “Inspector Green” facendo aos rapaces responsables das súas propias accións para o coidado común do medio ambiente.

Haciendo un análisis de lo que me gustaría mejorar en el día a día de mis clases concluyo que mis objetivos principales serán:
  1. Promover el trabajo colaborativo de mi alumnado.
  2. Aumentar su autonomía para aprender con menos dependencia de los adultos.
Los proyectos que me ayudarían a alcanzar estes propósitos podrían ser, entre otros, “Ecofriends” e “Inspector Green” haciendo a los niños responsables de sus propias acciones para el cuidado común del medio ambiente.

Comentarios